ładuję...

Dla akcjonariuszy

Zarząd Spółki pod firmą Agencja Reklamowa S4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000298194, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł (dalej „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w dniach roboczych w godzinach 10.00 – 16.00.

„Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 stycznia 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się Wezwanie nr 1 do złożenia akcji w biurze spółki”

„Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się Wezwanie nr 2 do złożenia akcji w biurze spółki”

„Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 lutego 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się Wezwanie nr 3 do złożenia akcji w biurze spółki”

„Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 lutego 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się Wezwanie nr 4 do złożenia akcji w biurze spółki”

„Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 marca 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się Wezwanie nr 5 do złożenia akcji w biurze spółki”

 


 

Zarząd Spółki S4 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszym informuje, że z dniem 15 października 2020 r. zmianie ulega adres siedziby Spółki. Począwszy od tej daty adres spółki to: ul. św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków

Adres działalności/korespondencyjny:

Agencja Reklamowa S4 S.A.
ul. Krakusa 11,
30-535 Kraków

e-mail: office@s4.pl

Siedziba i dane firmy:

Agencja Reklamowa S4 S.A.
ul. Św. Filipa 23/4,
31-150 Kraków
KRS: 0000298194,
NIP: 6762179319,
REGON: 356170769,
Kapitał zakładowy: 500 000 zł